مرجع و آرشیو پیشرانش مایع

Vulcain

نام موتور : Vulcain ترکیب پروپلانت: اکسیژن مایع به عنوان اکسیدآیزر و هیدروژن مایع به عنوان سوخت وزن موتور : ۱۳۰۰ کیلوگرم طول موتور ۳ متر و ۵سانتی متر قطر موتور ۱ متر و ۷۶ سانتی متر تراست موتور :۱۱۲۷۰ کیلوگرم ایمپالس ویژه موتور ۴۳۳ ثانیه و ایمپالس ویژه سطح دریا — ثانیه تعداد محفظه های احتراق ۱ عدد فشار در محفظه احتراق ۱۱۵ بار نسبت اکسیدآیزر به سوخت ۵.۳ نسبت تراست به وزن — نخستین تست استاتیک در ۱۹۸۸میلادی انجام شده و زمان سوزش موتور — ثانیه می‌باشد

RD-105 یا R5

نام موتور : RD-105 یا R5 (اخرین نسل موتور هایی که بر اساس V2 طراحی شده) ترکیب پروپلانت: اکسیژن مایع به عنوان اکسیدآیزر و الکل 92% به عنوان سوخت وزن موتور : 888 کیلوگرم طول موتور ۳ متر و 35 سانتی متر قطر موتور ۱ متر و 65 سانتی متر تراست موتور :37016 کیلوگرم ایمپالس ویژه موتور 237 ثانیه و ایمپالس ویژه سطح دریا 210 ثانیه تعداد محفظه های احتراق ۱ عدد فشار در محفظه احتراق 22 بار نسبت اکسیدآیزر به سوخت 1.45 نسبت تراست به وزن 49 نخستین تست استاتیک در 1946 میلادی انجام شده و زمان سوزش موتور 24.33 ثانیه می‌باشد

RD-100 یا R1

نام موتور : RD-100 یا R1 ترکیب پروپلانت: اکسیژن مایع به عنوان اکسیدآیزر و الکل به عنوان سوخت وزن موتور : ۸۸۵ کیلوگرم طول موتور ۳ متر و ۷۰ سانتی متر قطر موتور ۱ متر و ۶۵ سانتی متر ایمپالس ویژه موتور ۲۳۷ ثانیه و ایمپالس ویژه سطح دریا ۲۰۳ ثانیه تعداد محفظه های احتراق ۱ عدد فشار در محفظه احتراق ۱۵.۹۰ بار نسبت اکسیدآیزر به سوخت ۱.۲۸ نسبت تراست به وزن ۳۵.۳۷ نخستین تست استاتیک در ۱۹۴۸میلادی انجام شده و زمان سوزش موتور ۶۵ ثانیه می‌باشد

HM7B

ترکیب پروپلانت: اکسیژن مایع به عنوان اکسیدآیزر و هیدروژن به عنوان سوخت وزن موتور: 165 کیلوگرم طول موتور: 2 متر و 1 سانتی متر قطر موتور: 99.2 سانتی متر تراست موتور: 6270 کیلوگرم ایمپالس ویژه موتور: 444 ثانیه تعداد محفظه های احتراق: ۱ عدد فشار در محفظه احتراق: 37 بار نسبت اکسیدآیزر به سوخت: 5.0 توسعه موتور HM7B در سال 1973 بر اساس موتور HM4 انجام شد و زمان سوزش موتور 735 ثانیه می‌باشد.