خدمات پرتاب های فضایی

سرمایه گذاری

شرایط سرمایه گذاری در پروژه های گروه هوافضای آتی به شرح ذیل می باشد:

 


1- عدم سوء پیشینه ی مالی موثر در دادگاه های کشور
2- دارای آدرس مشخص ( تاییدیه کد پستی )
3- مشخص بودن دلیل سرمایه گذاری
4- حداقل سن 18 سال

 

خدمات پرتابگرهای سبک

با توجه به نوع و ابعاد محموله شما پرتابگر های سبک و ایمن گروه هوافضای آتی به شما تضمین میدهند که محموله شما با سرعت و ارتفاع مناسب در مدار هایی پایینی زمین تزریق بشوند. 

خدمات پرتابگرهای سنگین

با توجه به نوع و ابعاد محموله شما پرتابگر های سنگین و ایمن گروه هوافضای آتی به شما تضمین میدهند که محموله شما با سرعت و ارتفاع مناسب در مدارهای میانی زمین تزریق بشوند. 

خدمات پرتابگرهای فوق سنگین

با توجه به نوع و ابعاد محموله شما پرتابگر های فوق سنگین و ایمن گروه هوافضای آتی به شما تضمین میدهند که محموله شما با سرعت و ارتفاع مناسب در مدار هایی زمین ثابت یا زمین آهنگ تزریق بشوند. 

با ما همکاری کنید

همین الان رزومه یا طرح نامه خود را برای ما بفرستید تا در اسرع وقت آن را برسی کنیم